Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie in Flevoland

Het programma Nu Niet Zwanger Flevoland ondersteunt mannen en vrouwen in een kwetsbare situatie bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Op dit moment is het programma actief in Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. 

Wat is het programma Nu Niet Zwanger?

Het programma Nu Niet Zwanger staat voor “een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie zodat mensen (m/v) in een kwetsbare situatie niet onbedoeld zwanger raken.”

Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

We sluiten aan bij de leefwereld van de doelgroep en kijken naar hun vragen, behoeften en mogelijkheden. De persoonlijke benadering helpt deelnemers om op dit moment de voor hen juiste beslissing te nemen en geeft ze hiermee de kans om te bouwen aan een stabiele toekomst.

Hoe is Nu Niet Zwanger ontstaan?

Het programma Nu Niet Zwanger is een initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam, toen werkzaam voor GGD Hart voor Brabant. Zij kwam vaak in contact met ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een veilige omgeving te bieden aan hun kind.

Connie startte een pilot en benaderde (potentiële) ouders die in beeld waren van hulpverleners. Ze ging met hen in gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Haar pilot werd in de gemeente Tilburg samen met een toenemend aantal ketenpartners succesvol uitgevoerd en werd overgenomen door de gemeente Rotterdam. Inmiddels vormt Nu Niet Zwanger onderdeel van het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start.

Voor wie is Nu Niet Zwanger bedoeld?

Nu Niet Zwanger richt zich op (potentiële) ouders die in een kwetsbare situatie leven vanwege één of meerdere problemen en bijvoorbeeld:

  • dak- en thuisloos zijn;
  • een verstandelijke beperking hebben;
  • sociaal geïsoleerd zijn;
  • een verslaving hebben;
  • psychiatrische problemen hebben;
  • in de prostitutie zitten;
  • schulden of financiële problemen hebben.

Een belangrijk gezamenlijk aspect binnen de doelgroep Nu Niet Zwanger is dat als ze een kind krijgen, zij ze het kind niet altijd de juiste zorg en opvoeding geven die het nodig heeft met alle gevolgen van dien.

Deze mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om het maken van een bewuste keuze rondom kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Deze ondersteuning biedt het Nu Niet Zwanger programma in Flevoland.

Wil je met ons samenwerken?

Heb je vragen over een casus, wil je een training volgen of wil jij je als hulpverlener of organisatie aansluiten bij Nu Niet Zwanger Flevoland?

Laat het ons dan weten! We geven je met alle plezier meer informatie over wat jij kan betekenen voor mensen in een kwetsbare situatie als het gaat om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.