Werkwijze Nu Niet Zwanger Flevoland

Het Nu Niet Zwanger programma in Flevoland gaat volledig uit van zorg op maat. We sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt. We gaan op huisbezoek en zorgen voor laagdrempelig telefonisch / whatsapp contact. We begeleiden cliënten met behulp van motiverende gespreksvoering vanuit de presentietheorie. Samen met de cliënt en begeleider(s) praten we over drie onderwerpen: kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dat doen we bewust in deze volgorde!

Voor cliënten met financiële problemen wordt er vanuit Nu Niet Zwanger Flevoland gratis anticonceptie beschikbaar gesteld en geplaatst via onze samenwerkingspartners: verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Ook bieden we nazorg en vindt er follow-up plaats, zodat cliënten naar tevredenheid een vorm van anticonceptie kunnen (blijven) gebruiken die bij hun situatie past.

“Ik was meteen geraakt door de eenvoud van het programma”.
In deze video vertellen professionals wat hun ervaring is met het programma en welk verschil Nu Niet Zwanger in de praktijk maakt. 

Onze inhoudelijk coördinatoren

Inge Groen, Jennifer Wijnberg en Marieke van Irsel zijn onze inhoudelijk coördinatoren. Samen vormen zij de belangrijkste schakel van het Nu Niet Zwanger programma in Flevoland.

Zij zijn het aanspreekpunt voor de aandachtsfunctionarissen, begeleiden complexe casuïstiek en verbinden het medisch en sociaal domein.

Marieke van Irsel
(met zwangerschapsverlof)

Inge Groen
(met ouderschapsverlof)

Meld je een cliënt aan?
Dan pakt een inhoudelijk coördinator de casus op:

We nemen contact op met de aanmelder

We vinden het fijn wanneer cliënten warm aan ons worden overgedragen. Daarom zoeken we altijd even contact met de aanmelder. Zo kunnen wij per casus zorgvuldig afwegen of we de gespreksvoering overnemen, of dat we de aanmelder kunnen ondersteunen als sparring partner met onze inhoudelijke expertise.

We nemen contact op met de cliënt

We bellen de cliënt binnen 1-2 werkdagen op en maken dan een afspraak om op huisbezoek te komen. Mocht de cliënt het fijn vinden dan kan het gesprek ook op de GGD plaatsvinden.

We starten een begeleidingstraject

Tijdens het eerste gesprek luisteren we naar het verhaal van de cliënt en geven we uitleg over de mogelijkheden van het programma. Wanneer de cliënt instemt starten we een begeleidingstraject, bestaande uit een aantal gesprekken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Een begeleidingstraject kent geen vaste duur, we sluiten ons volledig aan bij de behoefte van de cliënt.

We bieden praktische en financiële hulp bij het organiseren van anticonceptie

Eén van de uitkomsten van een begeleidingstraject kan zijn dat de cliënt kiest voor het gebruik van anticonceptie. We zoeken dan samen uit welk middel bij de wensen en leefsituatie van de cliënt past. Indien er sprake is van financiële problemen kan de anticonceptie uit ons NNZ-budget bekostigd worden. Ook hebben wij een netwerk van partners die de anticonceptie kunnen voorschrijven en plaatsen. We begeleiden de cliënt bij alle stappen in dit traject: van voorschrijven en ophalen van de anticonceptie, tot het begeleiden bij de plaatsing.

We bieden nazorg en follow-up

Nadat de anticonceptie is verstrekt bieden we nazorg aan onze cliënten. We houden contact en spreken een evaluatiemoment af. Bij tussentijdse vragen of twijfels kan de cliënt bij ons terecht. We registreren het anticonceptiemiddel in ons systeem en houden de datum voor herhaling of herplaatsing in de gaten. 

We helpen organisaties verder te groeien in het bespreekbaar maken van kinderwens

Bijna al onze cliënten zijn in beeld bij de hulpverlening. Maar soms vinden professionals het lastig om het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie te voeren. Wij betrekken daarom zoveel mogelijk de (dagelijks) begeleiders bij het traject, om organisaties zo te helpen groeien in het bespreekbaar maken van deze onderwerpen. Ook bieden we trainingen & tools zodat het thema onderdeel kan worden van de reguliere hulpverlening.

Samenwerken is de key!

Binnen Nu Niet Zwanger werken we met een opschalingsmodel.

Sociaal domein
Onze samenwerkingspartners uit het sociaal domein hebben allemaal 1 tot 2 aandachtsfunctionarissen. Deze toegewijde professionals zijn getraind in de methodiek en gespreksvoering van Nu Niet Zwanger. Zij vormen de ambassadeur en vraagbaak binnen hun organisatie. Complexe casuïstiek schalen zij op naar de inhoudelijk coördinatoren.

Medisch domein
Onze samenwerkingspartners uit het medisch domein helpen ons bij het voorschrijven, organiseren en plaatsen van anticonceptie. Ook verwijzen zij cliënten rechtstreeks door naar onze inhoudelijk coördinatoren, zodat er eerst gespreksvoering en keuzevorming kan plaatsvinden.

Gemeenten
De gemeenten Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder financieren samen het Nu Niet Zwanger programma in Flevoland. Door hun steun kan ons programma bestaan.